Přeskočit na obsah

Nejbližší termíny kurzu Vůdce malého plavidla.

         2. – 3.10.2019       1 volné místo
      15. – 16.10.2019

Kategorie průkazu Vůdce malého plavidla, ke kterým Vás připravíme na našich kurzech

  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

  • C – opravňuje k vedení malého plavidla v oblasti C – v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice – pokud vykonal teoretickou zkoušku.
  • S – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

Náš základní kurz obnáší přípravu pro kategorii M + C.

Tento kurz je dvoudenní. Jeden den přednášek, praktických rad a výcviku v učebně ČLD. Druhý den na lodi, celý den výcvik zakončený praktickou zkouškou potvrzenou certifikovaným školitelem. Tento certifikát je nezbytnou součástí přihlášky k teoretickému testu na Státní plavební správě.

Cena tohoto kurzu je  6 750,- Kč vč. DPH
V ceně  je učebna, školitel, skripta,člun, pohonné hmoty.

Pokud zájemce absolvuje pouze Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou dle osnov předepsaných SPS je cena stanovena

Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou – zkouška (motorová loď) 1.750,- Kč
vč. DPH
Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou – zkouška (plachetnice) 

1.750,- Kč     vč. DPH