Přeskočit na obsah

Poznámky k aktuální verzi

Z mého pohledu by bylo nejvhodnější, aby celý web byl veden v neutrální rovině a mírně neosobně, protože familiérní forma je spíše vhodná pro osobou personifikované stránky (fcb, twt) ale pro firemní prezentační web, kde není konkrétní osoba potřebná je to cekem pěst na oko. A jako zcela nevhodné vidím i použití rozkazovacích způsobů sloves, jako například „Chci …“, protože za a) to odhaluje podprahovou snahu o manipulaci, a za b) typ lidí, které web hodlá oslovit, je toto formou spíše odpuzován.

Dalším problémem aktuálního návrhu je to, že forma „nahustit vše na jednu stránku“, tzn. nebrat v potaz možnost posunu stránky nahoru a dolů a snaha nacpat vše pokud možno na viditelnou plochu, opticky vede na neuspořádanost stránek (každá je „jiná“ a působí to z psychologického hlediska chaoticky), a zcela to potírá myšlenku „jet na vlastní lodi je svoboda“, kterou nahrazuje manipulativním „chceme/musíme TI něco prodat, tak se nebraň!“. Tato forma je možná v osobní komunikaci, kdy lze pomocí ematie vycítit náladu případného kupce, ale ve formě stránek, které lze prohlížet za různých nálad prohlížejícího, to prostě nikdy nebude fungovat a z větší části to na mnoho lidí bude působit spíše odpudivě.

členění stránek se v posledních letech ustálilo na několika postulátech.

 1. stránka jde od shora dolů (v jedné sekci) od zamýšleného detailu k nadhledu – tzn. Idea nejduležitější myšlenky a následuje její vysvětlení/vymezení, stránka může mít víve navzájem opticky oddělených celků.
 2. stránku prohlížející z ergonomického hlediska předpokládá jako posuvnbou nahoru a dolů
 3. stránka sama by měla obsahovat co nejmenší počet prvků pro nepodmíněné větvení (pokus spojovat nabídkově-klikací model s modelem „dlouhých stránek“)
 4. naopak stránka by měla obsahovat podmíněné větvení (tzn. v konkrétbní sekci odkazy na ještě větší detail pomocí odkazu „více…“, případně na ucelenou detailní stránku „aktivní obrázky s proklikem“)
 5. stránka by měla vytvářer dojem ucelenosti a konzistence, tzn. dodržovat konkrétní hloubku/interval detailu po celé stránce u všech oddílů pokud možno stejnou – pokud to jednoduše nelze, vytvořit více detailních stránek.
 6. komplexní stránku (hlavní strana) by měla obsahovat pouze krátké anotace tématu sekce s možností prokliku a odkazů „více…“, jako by stránka nesla soubor informazí ze zpravodajského webu (pro představu v aktuálním webu je to realizováno na stránce „novinky“
 7. „řádek nabídek“ není explicitně nutný, pokud je zobrazen, měl by spíše nahrazovat „rejstřík“ – po rozbalení by měl zobrazovat strukturu webu a jeho členění mnohem více, než umožňovat skutečnou nabídku k „výběru“ – tato funkce je nahrazována posunem stránek nahoru a dolů.
 8. ustálil se tzv. „lokační řádek“, tzn. řádek, na kterém je zobrazena hierarchie strýnky, ideálně s možností prokliku na nadřízené sekce (hlavní strana/prodej lodí/lodě regal/sportovní lodě>), který tak napomáhá orientaci ve složitějších struktuře stránek.
 9. stránky celého webu by měly mít jednotnou formu – pouze několik barev, nekolik vělikostí ořezu fotografií a videí, zvýraznění v jedné sekci maximálně dvěmi řezy písma a využitím max. tří typů písma (normální/tučné/zvětšené)

Z mého pohledu by bylo nejvhodnější, aby celý web byl veden v neutrální rovině a mírně neosobně, protože familiérní forma je spíše vhodná pro osobou personifikované stránky (fcb, twt) ale pro firemní prezentační web, kde není konkrétní osoba potřebná je to cekem pěst na oko. A jako cela nevhodné vidím i použití rozkazovacích způsobů sloves, jako například „Chci …“, protože za a) to odhaluje podprahovou snahu o manipulaci anza b) typ lidí, které web hodlá oslovit, je toto formou spíše odpuzován.

Navržené členění stránek webu CLD:

Uvítací strana – NOVINKY
Hlavní strana – Anotace jednotlivých oborů a kompetecní, které reprezentují potrfolio firmy, rozdělené do jednotlivých sekcí dle významu a váhy:

 • představení firmy ve smyslu jejího zaměření a plánů do budoucna
 • primární činnosti (krátká anotace s proklikem na detailní podsekce/podstránky
 • vedlejší činnosti (dtto.)
 • přidružené činnosti (služby pro zákazníky, které jim ulehčují život a vytvářejí tak pocit komplexního servisu ze strany firmy)
 • ostatní
  Detailní stránky jednotlivých sekcí v podobném duchy jako „hlavní strana“, jenže již v konkrétním zaměření a s vyšším hloubkou detailu
  Pomocné stránky pro zajištení informací, které nespadají do hlavního ani vedlejšího programu firmy – například „stránka kontaktů“

Konkrétně:

Hlavní stránka:
Pokud vůbec nějaká „tlačítka“, tak jedine NAD obrázkem a v opticky oddělené sekci nadepsané například „Rychlé prokliky/volby“
A naupak, v sekci „Prodej nových lodí“ je opticky vhodnější sekci proklikávacích logotypů dát POD obrázek.
Logicky by POD „Akce pro klienty“ měl být odkaz na Novinky

> Prodej nových lodí
Stránka je stále prázdná, ale měla by obsahovat ty nejdůležitější informace pro případného kupce, například to, že většinou jde o lodě „na zakázku“ a tedy po sepsání smlouvy se teprve začnou vyrábět a byde tedy nějakou dobu trvat, než je kupec může vlastnit, také by zde měl být popis jiných možností s proklikem (skladové lodě, bazar), ideálně s popisem rozdélů od „zakázkové lodi“…
Na závěr stránky (nebo v oddělené sekci nahoře stránky) by měluy být proklikávací logotypy VŠECH prodávaných dodavatelů.

>> Konkrétní dodavatel/Katalog lodí k prodeji:
Pokud katalog, tak skutečně katalog – jednotná forma zobrazení a jednotný styp popiků

>>> Konkrétní loď
Zase od hlavního detailu do šíře – tzn. hlavní pro kupujícího je informace o zamýšleném použití lodě, následovaná cratakteristikami konkrétní lodě, galerií obrázků a případně stránku ukončit výčty volitelných prvků dodávaných k lodi (jak výrobcem, tak i dodavatelem, přépadně i montovaných CLD na zakázku) s případnými detailnámi prokliky na specializované stránky (imnasa?)

Pronájem lodí
ten je celkem OK, jen by mělo u prodeje být zmíněno, že si lze některé typy lodí pomocí charteru jakoby „odzkoušet“

Asi by šlo nahradit obecnou stránku pronájmu v přímožských destinací konkrétní stránkou pro Chorvatsko a pro Karibik
Pronájem lodí na Slapech a v Praze je stále prázdný

ř

Bazar
to je problém, protože zase je vidět pokus spojit dvě různé funkce do jedné stránky – pomohlo by asi ty oddíly rozdělit oddělovačem, ale zatím nevím jak

Prodej lodního vybavení
Chybí tam zcela podstatná složka „Co to je lodní vybavení, k čemu je to potyřaba a proč tedy záleží na kvalitě a nemá smysl se zabývat nejnižší cenou za „každou cenu“.
Asi bych to spíše viděl nahoře, nad existující sekcí, nějak opticky odělene.

Servis a prodej náhradních dílů (logicky by to mělo být takto – těžiště je ten servis)
Zase je zcela pominuta výkladová složka „Proč autorizovaný servis a co to je, a proč u CLD???“, která by zase měla být nahoře.

A naopak, v této stránce je napohled zřejmé pochopení správné struktury, jen se nepodařilo nějak logickyy spojit „Servisd“ a „Prodej“, což vede na předpokládané řešení zde naznačit oč jde a odkázat se na detailní stránky (stránka pro servis je v menu již vytvořenaú, kde by se měly přesunout patřičné detaily (do prodeje loga výrobců, do servisu loga autorizací a podmínek záručních oprav, ceníky oprav by mohly i zůstat v nadřazené stránce)

Kotvení a zimování
je zase logicky správně, jen trošku se nedaří održet jednotný styl, asi by pomohlo nahradit ten „ulítlý“ obrázek skupinou menších ….

Ostatní služby pro lodě
jsou opticky OK

Ostatní služby pro klienty
potřebují doplnit použitelnými informacemi ale jinak struktura je vyhovující

Příprava na kapitánské zkoušky
Chybá úvod: proč je to potřeba a co to vyžaduje, jak mlžeme pomoci

> kondiční jízdy
jsou na tom zcela stejně

Naše potrfolio

je zamýšleno jako výčet konkrétnách lodí (ideálně pouze skladových), lodí v komisním prodeji a konkretizovaných služeb (prodej náhradních dílu, prodej „sekcí“ Imanas)
Nic víc, jen tento výčet a k výčtu konkrétní odkaz na stránku z hlavní nabídky – něco jako ta neustále požadovaná „tlačítková volba“ (protože alespoň podle mně ty tlačítka na hlavní strne působí dost zběsile).

Novinky

jsou jasné, ale podle mně není zcela jasné jejich využití a forma

O nás

je taky jakž takž

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *